Presentació del projecte de la plaça dels palillos