Totes les publicacions

Polítiques d´habitatge adreçades a fomentar la resolució de problemes de rehabilitació d´edificis

Vista la memòria d'alcaldia de data 16 de maig de 2016 referent al carrer de les Fàbriques i altres possibles grups d'edificis susceptibles de patir deterioraments importants per manca de manteniment, a causa de les dificultats en constituir degudament les comunitats de propietaris i així poder accedir a subvencions per a rehabilitacions, es considera necessària la contractació de serveis externs de constitució i seguiment de les comunitats de propietaris

Avís legal

Avís legal i titularitat

Informació general del lloc web som.angles.cat i dels seus continguts.

Som.Anglès.cat és un espai online creat per fomentar el govern obert i la participació de la ciutadania i entitats socials del poble d'Anglès.

Llicència del contingut i drets d'autor

Pàgines