Projectes

Introdueix una paraula continguda en el títol del projecte per filtrar
Connexió de les aigües residuals del c/Fàbriques al sistema de sanejament
Imatge de portada Cost total Cost ajuntament Part subvencionada Subvencionat per Col·laboradors Data d'inici Durada aprox
Obres connexió sanejament blocs fàbriques 19235.01€ 2121,96€ 17113,05€ Diputació de Girona 17/10/2016 2 mesos
Programa Treball i Formació 2017
Imatge de portada Cost total Cost ajuntament Part subvencionada Subvencionat per Col·laboradors Data d'inici Durada aprox
42 contractats amb el Programa Treball i Formació 2017 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya Consell Comarcal de la Selva, Servei d'Ocupació de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 01/03/2017 de març a juliol 2017
Adequació dels locals A i B de la Nau Burés nº3
Imatge de portada Cost total Cost ajuntament Part subvencionada Subvencionat per Col·laboradors Data d'inici Durada aprox
Grades retràctils 98267.44€ 24566,86€ 73700,58€ Diputació de Girona Diputació de Girona 20/11/2017 2 mesos
Projecte d´Acció Social i Inserció Laboral
Imatge de portada Cost total Cost ajuntament Part subvencionada Subvencionat per Col·laboradors Data d'inici Durada aprox
Els beneficiaris del projecte amb la tècnica d'inserció laboral de Creu Roja, la regidora de Benestar social i l'alcaldessa 6000.00€ 1200,00€ 4800,00€ Dipsalut Dipsalut, Serveis Socials del Consell Comarcal de la Selva, Tècnica d'inserció laboral de la Creu Roja 28/06/2016 Dos mesos
Polítiques d´habitatge adreçades a fomentar la resolució de problemes de rehabilitació d´edificis
Imatge de portada Cost total Cost ajuntament Part subvencionada Subvencionat per Col·laboradors Data d'inici Durada aprox
9014.50€ 2253,63€ 6760,87€ Diputació de Girona - Àrea de Cooperació Local i Habitatge Diputació de Girona - Àrea de Cooperació Local i Habitatge, APROP Mediació Comunitària 21/06/2016 1 any