Missatge d'error

  • Deprecated function: Optional parameter $type declared before required parameter $key is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).

Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència

En data 14 de desembre de 2016 l'Ajuntament d'Anglès va iniciar el procediment de redacció del text de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es va recollir l’opinió dels ciutadans, entre el 14 de desembre 2016 i el 10 de gener de 2017, mitjançant l'enviament d'un formulari habilitat al portal "som.angles.cat" (veure els comentaris més avall en aquesta pàgina).

En data 31 de gener de 2017, el Ple va aprovar inicialment el text adjunt (veure PDF). Aquest text ha estat publicat al DOGC i al BOP en data 13/02/2017

Podeu accedir-hi mitjançant l'eTauler clicant aquest ENLLAÇ

Us convidem a la reunió explicativa i pràctica sobre les normes de convivència i civisme definides a la dita ordenança el proper dijous 23 de febrer a les 20 h, a la Sala Fontbernat.

 

Perquè cal una ordenança de Civisme i Convivència?

a. Els problemes que es pretén solucionar

Es pretén ampliar la tipificació dels comportaments que poden pertorbar la convivència pacífica entre els ciutadans en els espais públics i comuns del municipi com ara beure alcohol, miccionar, oferir o demandar serveis sexuals, realitzar jocs i juguesques, consumir drogues, dur armes... que fins ara no estaven regulats.

Així mateix, s'inclouen noves actuacions de les autoritats policials davant d'altres comportaments relatius, per exemple, a abocaments a les aigües, els sistemes d'alarma i emergència, el manteniment i neteja de les parcel·les i solars particulars, la protecció dels menors, la higiene i docòrum.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La vigent ordenança de convivència ciutadana i via pública d'Anglès ja té més de deu anys, i esdevé necessari adaptar-la a la legislació més recent en matèria de seguretat pública, així com ampliar el marc normatiu i detallar les conductes i comportaments inadequats en els espais d’ús públic que fins ara no es trobaven tipificats. Així mateix, serveix per refondre en un sol text normatiu la diversitat d'ordenances que fins ara regulen de forma parcial aquests comportaments.

Aquest nou marc normatiu ha de clarificar les obligacions dels ciutadans i les característiques del procediment, objectivant i simplificant el règim d’intervenció administrativa.

c. Els objectius de la norma

L'objectiu d'aquesta norma és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeix l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.

La finalitat d'aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania, siguin veïns o visitants, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

d. Les possibles solucions alternatives

Alguns dels supòsits que es recullen en aquesta ordenança ja es troben recollits en les vigents ordenances de convivència, de l'any 2005 (BOP 205, 28-10-2005). L'adaptació a la legislació vigent i l'ampliació de totes elles es podria fer individualment en cada una. Tanmateix, per raons de sistemàtica normativa i de simplificació, es proposa refondre les diverses regulacions en una de sola, als efectes de fer-ne més simple i clara la seva aplicació.

 

Comentaris

S'hauria de repasar la normativa de elements que estàn a la façana com per exemple antenes paraboliques, i també perseguir si fos fins i tot necesari amb algún agent vestit de paisà, ja que el poble i les plaçes estàn farcides de caques de gossos.

També caldria vigilar les cantonades i la pujada de l'avinguda Floricel, ja que molt subint (a part de les hores de sortida i entrada de col.legi) hi han cotxes aparcats a un costat i a l'altre, i molts vegades a la mateixa altura, no puguem quasibé pasar un cotxe.

Buenas tardes, tal y como ya han solicitado la gente del pueblo, rogamos que podais hacer un pipican ya sea delante del bar cal mariner o en otra parte de angles. Hacer un pipican no es caro y la gente lo agradecera ya que muchos tenemos mascostas y nos tenemos que desplazar a la cellera.