Constitució del Consell del Poble d'Anglès

L'ajuntament va iniciar a principis d'octubre el procés per a la creació del Consell del Poble, un òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu que identifica centres d'interès i delibera sobre les problemàtiques que afecten la globalitat del municipi. És un espai que recull la pluralitat de la vida del poble, construït sobre la base d’una confiança mútua entre entitats, ciutadans i Ajuntament.

El Consell del Poble és, per tant, un òrgan on es fomenta el debat i respecte, per tal de prendre decisions de forma documentada i consensuada, amb l’objectiu de la millora del municipi.

El procés es va iniciar la primera setmana d'octubre amb l'assistència de representants de la majoria d'entitats i associacions culturals, socials i esportives. Mitjançant una dinàmica de grup es van recollir les opinions de tots els presents per tal de traslladar-ho al reglament del Consell del Poble.

Dilluns 30 d'octubre a les 20h hi haurà una sessió de treball per posar en comú l'esborrany d'aquest reglament i més endavant es procedirà a celebrar el 1er Consell del Poble.

Aquesta iniciativa compta amb una subvenció de la Diputació de Girona.