Consulta pública prèvia sobre la proposta de reglament d'honors i distincions (tancada)

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar o Objectius

El present Reglament permetrà la concessió d’honors i distincions per a premiar mèrits especials o serveis extraordinaris, tant als ciutadans de la Vila d'Anglès com als empleats públics de l’Ajuntament, per les seves accions, serveis o mèrits excepcionals i extraordinaris, dignes d’ésser reconeguts.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Tal com es fa a d'altres institucions, l'ajuntament voldria premiar als empleats que hagin realitzat accions, serveis o mèrits extraordinaris dignes d'ésser reconeguts, així com el manteniment al llarg de la seva vida professional d’una conducta exemplar i reconèixer també l’antiguitat ininterrompuda dels empleats públics mitjançant la concessió d’honors, guardons i distincions.

Per tal de concedir aquests honors i distincions és necessari aprovar en Ple un reglament que especifiqui quan i com es poden atorgar.

També s'ha previst la possibilitat d'atorgar a qualsevol ciutadà els següents honors:

  • Títol de Fill Predilecte de la Vila d’Anglès
  • Títol de Fill Adoptiu de la Vila d’Anglès
  • Medalla de la Vila d’Anglès

c) Objectius de la norma

Aquesta manera de premiar als empleats i/o vilatans constitueix el reconeixement al mèrit en l’acompliment del deure i la seva concessió en un acte de justícia per qui la rebi, un estímul i un exemple a seguir per tots els vilatans i/o empleats públics.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins al dia 14 de desembre de 2018, escrivint un comentari a continuació.