Missatge d'error

  • Deprecated function: Optional parameter $type declared before required parameter $key is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).

Consulta pública prèvia sobre la proposta de reglament de participació ciutadana (tancada)

Sessió del Consell del Poble on es va presentar la proposta de Reglament de Participació ciutadana

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar o Objectius

Endreçar la participació ciutadana, recollir les experiències de pressupostos participatius i encabir al reglament el màxim òrgan de participació, el Consell del Poble.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

S’han realitzat diverses sessions de treball amb el Consell del Poble i els Grups Municipals. Fruit d’aquestes sessions, es posa sobre la taula que el nou Reglament de Participació ha d’incorporar una definició del que és la Participació i els principis que l’han de garantir. També es detecta la necessitat de fer pedagogia a la ciutadania entorn els beneficis de la participació ciutadana pel bon govern del poble d’Anglès així com recollir tots els escenaris possibles per la participació individual i col·lectiva. A més, es planteja el fet de situar el Consell del Poble com a òrgan clau de la participació municipal.

c) Objectius de la norma

  • Continuar la tasca de l’Ajuntament d’Anglès en l’impuls de la participació ciutadana.

  • Disposar d’una eina reglamentaria actualitzada que emmarqui tots els processos de participació ciutadana.

  • Comptar amb les entitats i la ciutadania de la vila per elaborar un Reglament de Participació amb el màxim de consens possible.

  • Implicar el Consell del Poble en l’elaboració del Reglament.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins al dia 14 de desembre de 2018, escrivint un comentari a continuació.