Crònica del Ple Ordinari de 30 de gener 2018

En aquest primer Ple Ordinari de l'any, s'han aprovat les actes de les sessions anteriors i s'ha donat compte els decrets aprovats des de l'última convocatòria.

Com a membres del Consorci de les Vies Verdes de Girona l'ajuntament ha d'aprovar la modificació d’estatuts duta a terme per aquest ens. S'ha aprovat per unanimitat.

S'han aprovat per unanimitat les bases de subvencions a les entitats inscrites al Registre Municipals d'Entitats per l’any 2018. Han de ser activitats d'interès públic.

Anualment cal renovar amb el consorci de Normalització Lingüística el conveni que permet desenvolupar programes i actuacions d’acolliment lingüístic. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat.

S'ha aprovat també uns annexos Addenda al Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de col·laboració per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Annex I i Annex 2.

També s'ha aprovat un conveni amb la Diputació de Girona per a la realització del programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.

S'ha aprovat definitivament el Pla d’Igualtat.

S'han aprovat inicialment les ordenances municipals següents: la reguladora de la zona comercial-verda i la reguladora dels sorolls i vibracions.

També s'ha fet una previsió de normatives que es pretenen tramitar durant el 2018 (Pla Normatiu).

A continuació s'ha aprovat una moció relativa a la prohibició de consum de tabac en instal·lacions on els infants desenvolupen activitats.

Finalment, s'ha explicat una esmena d’error material de la Plantilla 2018.

Ple ordinari de 30 de gener de 2018