Actuacions de neteja de parcel·les

setembre 2020

Realització d'actuacion subsidiàries dels treballs forestals per adequar la vegetació de les parcel·les a les condicions que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Actuacions relaitzades:

- Recerca dels propietaris.
- Comunicació als propietaris de les obligacions establertes al Decret 123/2005.
- Sol·licitudd’actuaciósubsidiària al Consell Comarcal per part dels propietaris.
- Inspecció del compliment.
- Execució forçosa en cas d’incompliment.