Aprovació de l’estudi previ del Projecte de les obres de millora del clavegueram d’Anglès (Fase1)

febrer 2021

En data 9 de febrer de 2021 s'ha aprovat l'estudi previ per les obres de millora del clavegueram d'Anglès (fase 1), presentat en data 21 de desembre de 2020 (Expedient 2020006209) per l’empresa PLIKUM S.L, en el que s'han fet les esmenes requerides, i es continua amb l’execució del contracte.