Inici de les obres de la Variant d’Anglès

febrer 2021

Tot està a punt per l’inici de la Variant d’Anglès atès que la Generalitat acaba de publicar (23 de febrer de 2021 a les 15h) la formalització dels contractes de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i d’assistència tècnica ambiental per a l’execució de les obres de construcció del tram d’Anglès (Clau: AG-03020.3.1).

Aquest mateix mes de febrer s’ha sabut també la desestimació del recurs interterposat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per una de les empreses licitadores de les obres que no va quedar en primera posició.

La UTE integrada per CRC Obras y Servicios SL,  Obras Subterráneas SA i Rubau Tarrés SA seran les encarregades d’executar les obres per valor de 21.167.209,80 € IVA inclòs

Proseñal serà la suministradora de la senyalització, abalisament i defenses per import de 429.729,01 € IVA inclòs.

Finalment, Infraestructures.cat serà la responsable del control de qualitat, supervisar l’execució de les obres, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució, coordinar la seguretat i salut dels treballadors assignats a l’obra i l’assistència tècnica ambiental.