Inici dels treballs de renovació de l'enllumenat exterior

febrer 2021

La darrera setmana de gener 2021 s’han iniciat, segons el calendari previst, els treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès que impliquen canviar totes les llumeneres que no siguin de baix consum i deixar en perfectes condicions tots els quadres elèctrics municipals.

Es tracta d’un projecte acollit a la línia d’ajuts a projectes d’economia baixa en carboni promoguts per entitats locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, amb l’objectiu d’aconseguir unes instal·lacions més fiables, més netes i més sostenibles.

L’import total de l’actuació ascendeix a 571.906,84€ i la subvenció rebuda és de 291.379,23€.