Procés participatiu per l’elaboració de la Carta de Serveis de l’Ajuntament

Sessió carta de serveis 9 setembre 2019
setembre 2019

Ens hem reunit presencialment amb els membres del Consell del Poble i vilatans/es que han volgut afegir-se, per tal de revisar els serveis que presta l'ajuntament en els diferents àmbits que són de competència municipal.

Els assistents han puntuat els serveis tal com els veuen ara i han fet propostes de millora que es plasmaran al document final de la Carta de Serveis de l'Ajuntament d'Anglès. En aquests moments, el document es troba en fase d'esborrany.