Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa

novembre 2020

L’Ajuntament d’Anglès, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes i havent aprovat el Pla d’Acció de l’Energia sostenible, té com a objectiu implantar instal∙lacions d'energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic.

Per aquest motiu va encarregar la redacció d'un projecte executiu que permeti analitzar la viabilitat d'una instal∙lació de generació i distribució tèrmica que utilitzi com a font energètica primària la biomassa forestal.

No obstant, l'estudi revela que cal una inversió de 250.000€ i que el retorn de la mateixa serà llarg. Es comencen a estudiar altres solucions com a font d'energia i que permetin optimitzar el consum, com podrien ser plaques fotovoltàiques.