Projecte de reparació de les teulades de la nau 3

octubre 2020

El projecte de reparació de les teulades de la nau 3 està redactant-se i s'hauria d'aprovar i licitar durant el 2021.