Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 05-10-20 i 09-10-20