Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 08 i 12 Març 2020