Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 1 i 4 Febrer 2021