Recorregut Màquina de Neteja Viària del 14-10-2019