Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 14 i 18 de setembre 2020