Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 15 i 19 Març 2021