Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 21 i 25 de setembre 2020