Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 22 i 26 Març 2021