Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 24 i 28 Febrer 2020