Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 25 i 29 Gener 2021