Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 26 i 30 d'Abril 2021