Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 27 i 31 Gener 2020