Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 29 de Març i 9 d'Abril de 2021