Recorregut màquina de Neteja Viaria del 31-08-2020 i 04-09-2020