Recorregut Màquina de Neteja Viària del 31-12-2019 i 03-01-2020