Recorregut màquina de Neteja Viaria del dilluns 02-12-2019