Recorregut màquina de Neteja Viaria del divendres 21-6-2019