Recorregut màquina de Neteja Viaria del divendres 28-6-2019