Recorregut màquina de neteja viària del divendres dia 07/06/2019