Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 01 i 05-07-2019