Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 02 i 06-11-2020