Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 04 i 08-01-2021