Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 05 i 09-08-2019