Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 07 , 10 i 11 d'Octubre 2019