Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 08 i 12-07-2019