Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 09 i 13-12-2019