Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 1 i 5-06-2020