Recorregut màquina de neteja viària dels dies 10 i 14 de Juny