Recorregut màquina de Neteja Viaria dies 10 i 14 de Maig 2021