Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 11 i 15 Gener 2021