Recorregut Maquina de Neteja Viaria dies 11 i 15 de Maig 2020