Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 12 i 16-08-2019