Recorregut màquina de Neteja Viaria dies 12 i 16 d'Abril 2021