Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 16 i 20-09-2019