Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 16 i 20-11-2020